NS Osijek

NS Osijek, 31000 Osijek, Streljana Pampas, Šandora Petefija bb, Tel./fax: +385 (0)31 208 646
Go to content

Main menu:

Zbor nogometnih trenera

Pri nekadašnjem NPO-u kao i kasnijim područnim organizacijama NSP-u i MNS-u djelovali su Oblasni odbor Saveza nogometnih trenera Hrvatske, Podsavez nogometnih trenera i Savez nogometnih trenera područja Osijek, dok je na području ONS-a djelovao Savez nogometnih trenera općine Osijek.
Do Domovinskog rata aktivnost Saveza nogometnih trenera općine Osijek bila je u okviru ONS-a na relativno zadovoljavajućoj razini tek potkraj 70-ih i tijekom 80-ih.
Utemeljenje Županijskog saveza i Nogometnog središta Osijek, iznjedrilo je i novu strukovnu organizaciju, Zbor nogometnih trenera. Prvi predsjednik bio je Stjepan Čordaš (1994.-'96.), a potom su tu dužnost obnašali Vlado Liović (1996. – ‘99.), Zdenko Kurtović (1999.-’01.), Ivica Grnja ('01.- ...
Zbor nogometnih trenera se kontinuirano skrbi o stalnoj edukaciji članstva, putem seminara ili tečajeva. U suradnji s Nogometnom akademijom HNS-a, osigurava stručna predavanja svim trenerima, za to osigurava i svu potrebitu stručnu literaturu. Na posebnom je mjestu u svim planovima osigura(va)nje financija za proces selekcije mladeži na razini Županije.
STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA - Natječaj
PRILOZI ZA NATJEČAJ:     
PRILOZI I DOKUMENTI
Prilozi:
     Popis trenera NS Osijek prema zvanju   (Izvor: Zbor nogometnih trenera NS Osijek)
     Broj trenera po nivou edukacije   (Izvor: COMET sustav HNS-a)

Dokumenti:
     Pravilnik o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera
     Pravilnik o statusu trenera
     Ugovor o treniranju   (isto i u formatu)
NS Osijek, OIB: 17602962445, IBAN: 4225000091102009417
NS Osijek © 2012.-2017.
Autor: Milenko Vojnović
Back to content | Back to main menu