KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA - NS Osijek

Go to content

KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA

Pri nekadašnjem NPO-u kao i kasnijim područnim organizacijama NSP-u i MNS-u djelovali su Oblasni odbor Saveza nogometnih trenera Hrvatske, Podsavez nogometnih trenera i Savez nogometnih trenera područja Osijek, dok je na području ONS-a djelovao Savez nogometnih trenera općine Osijek.
Do Domovinskog rata aktivnost Saveza nogometnih trenera općine Osijek bila je u okviru ONS-a na relativno zadovoljavajućoj razini tek potkraj 70-ih i tijekom 80-ih godina.
Utemeljenje Županijskog saveza i Nogometnog središta Osijek, iznjedrilo je i novu strukovnu organizaciju, Komisiju nogometnih trenera. Prvi predsjednik bio je Stjepan Čordaš (1994.-'96.), a potom su tu dužnost obnašali Vlado Liović (1996. – ‘99.), Zdenko Kurtović (1999.-’01.), Ivica Grnja ('01.- ...
Komisija nogometnih trenera se kontinuirano skrbi o stalnoj edukaciji članstva, putem seminara ili tečajeva. U suradnji s Nogometnom akademijom HNS-a, osigurava stručna predavanja svim trenerima, za to osigurava i svu potrebitu stručnu literaturu. Na posebnom je mjestu u svim planovima osigura(va)nje financija za proces selekcije mladeži na razini Županije.
HNS, NOGOMETNA AKADEMIJA HNS
KOMISIJA TRENERA HNS
 • VAŽNE OBAVIJESTI TRENERIMA

  • PROCESI BODOVANJA I LICENCIRANJA

   (Izvučeno iz obavijesti:)

   Vezano uz ovaj proces, a zbog prebacivanja odgovornosti za vlastito stručno usavršavanje sa klubova na same trenere te zbog pojednostavljivanja cijelog procesa oko licenciranja za natjecateljsku godinu i osvježavanja UEFA licenci, odlučili smo ova dva procesa povezati.

   Radi se o procesu bodovanja dodatne edukacije kroz obavezne seminare licenciranja koji se održavaju na početku svake natjecateljske sezone. U zavisnosti od razine seminara;
      ♦ HNS za trenere I. i II. ranga natjecanja - 10 bodova;
      ♦ HNS Središta za trenere III. i IV. ranga natjecanja - 7 bodova;
      ♦ ŽNS-i za trenere V. ranga i niže - 5 bodova;
      ♦ svaka selektivna aktivnost u kojoj trener participira - 2 boda.

   Ukoliko trener na kraju trogodišnjeg perioda sakupi dovoljan broj bodova nije u obvezi pohađati poseban seminar osvježavanja licenci.
      30 bodova - UEFA PRO
      20 bodova - UEFA A
      15 bodova - UEFA B

   Ovi bodovi se dokazuju obaveznim potvrdama organizatora seminara za licenciranje. Na ovaj način želimo zaštititi one trenere koji su u trenažnom procesu i rade u dužem vremenskom periodu te na ovaj način želimo dodatno potaknuti cijelo životnu edukaciju.

   Svi treneri koji u trogodišnjem periodu ne dokažu pohađanje ovih seminara u istom broju bodova trebaju pohađati redovnu nastavu.

   Sportski pozdrav,

   mr. Vatroslav Mihačić, ravnatelj NA HNS

  • DOKUMENTI I PRILOZI

   Prilozi:
        Popis trenera NS Osijek prema zvanju   (Izvor: Zbor nogometnih trenera NS Osijek)
        Broj trenera po nivou edukacije   (Izvor: COMET sustav HNS-a)


   Dokumenti:
        Pravilnik o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera
        Pravilnik o statusu trenera
        Ugovor o treniranju   (isto i u formatu)

31. kolovoza 2018. održan je seminar u procesu dobivanja licence za rad trenera u natjecateljskoj sezoni 2018./2019. za trenere NA HNS; C, UEFA-B, UEFA-A i UEFA PRO s područja NS OSIJEK. Predavači na seminaru bili su; ANTE VUČEMOLOVIĆ ml. na temu "Pravila nogometne igre" i SRETEN ĆUK, glavni instruktor HNS, na temu "Stručno selektivni proces HNS". Organizator seminara bio je PETAR KRPAN, područni instruktor NS OSIJEK.
26. rujna 2017. u SPORTSKOM CENTRU PAMPAS održan je seminar osvježenja licenci trenera Nogometne akademije HNS za trenere licenci C, UEFA-B, A, UEFA i UEFA PRO. Organizator seminara bio je područni instruktor Petar Krpan. Teme seminara obradili su predavači Ante Vučemilović (pravila nogometne igre) i trener NK Osijek Zoran Zekić (analiza prvog dijela natjcanja sezone). Seminaru je prisustvovalo 115 trenera različitih licenci.
Održan Seminar trenera za natjecateljsku godinu 2017./2018. u Sportskom centru Sporthouse. Prisustvovanje seminaru bilo je obvezujuće, kao dio u procesu dobivanja licence (dozvoe za rad).
NS Osijek © 2012.-2020. - Autor: Milenko Vojnović
Zadnja izmjena: 21.01.2020.
Back to content