TRENERI - NS Osijek

Go to content

TRENERI

ČLANOVI
Zbor nogometnih trenera

Pri nekadašnjem NPO-u kao i kasnijim područnim organizacijama NSP-u i MNS-u djelovali su Oblasni odbor Saveza nogometnih trenera Hrvatske, Podsavez nogometnih trenera i Savez nogometnih trenera područja Osijek, dok je na području ONS-a djelovao Savez nogometnih trenera općine Osijek.
Do Domovinskog rata aktivnost Saveza nogometnih trenera općine Osijek bila je u okviru ONS-a na relativno zadovoljavajućoj razini tek potkraj 70-ih i tijekom 80-ih.
Utemeljenje Županijskog saveza i Nogometnog središta Osijek, iznjedrilo je i novu strukovnu organizaciju, Zbor nogometnih trenera. Prvi predsjednik bio je Stjepan Čordaš (1994.-'96.), a potom su tu dužnost obnašali Vlado Liović (1996. – ‘99.), Zdenko Kurtović (1999.-’01.), Ivica Grnja ('01.- ...
Zbor nogometnih trenera se kontinuirano skrbi o stalnoj edukaciji članstva, putem seminara ili tečajeva. U suradnji s Nogometnom akademijom HNS-a, osigurava stručna predavanja svim trenerima, za to osigurava i svu potrebitu stručnu literaturu. Na posebnom je mjestu u svim planovima osigura(va)nje financija za proces selekcije mladeži na razini Županije.
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
NOGOMETNA AKADEMIJA HNS
Predmet: Bodovanje seminara

Izvučeno iz obavijesti:
    Vezano uz ovaj proces, a  zbog prebacivanja odgovornosti za vlastito stručno usavršavanje sa klubova na same trenere  te  zbog pojednostavljivanja cijelog procesa oko licenciranja za natjecateljsku godinu i osvježavanja UEFA licenci,  odlučili smo ova dva procesa povezati.
Radi se o procesu bodovanja  dodatne edukacije kroz obavezne seminare licenciranja koji se održavaju na početku svake natjecateljske sezone. U zavisnosti od razine seminara
-       HNS za trenere I i II ranga natjecanja /10 bodova;
-       Nogometna središta za III i IV rang natjecanja - 7 bodova ;
-       ŽNS-i za V rang i niže / 5 bodova)     
-       2 boda za svaku selektivnu aktivnost  na kojem  trener  participira
 
Ukoliko trener na kraju trogodišnjeg perioda sakupi dovoljan broj bodova nije u obvezi pohađati poseban seminar osvježavanja licenci.
30 –UEFA PRO
20 – UEFA A  
15 UEFA B ,
                                                       
Ovi bodovi se dokazuju obaveznim potvrdama organizatora seminara za licenciranje.
Na ovaj način želimo zaštititi  one trenere koji su u trenažnom procesu i rade u dužem vremenskom periodu te na ovaj način želimo dodatno  potaknuti cijelo životnu edukaciju.
Svi treneri koji u trogodišnjem periodu ne dokažu pohađanje ovih seminara u istom broju bodova trebaju pohađati redovnu nastavu.
Sportski pozdrav,
mr. Vatroslav Mihačić, ravnatelj NA HNS
26. rujna 2017. u SPORTSKOM CENTRU PAMPAS održan je seminar osvježenja licenci trenera Nogometne akademije HNS za trenere licenci C, UEFA-B, A, UEFA i UEFA PRO. Organizator seminara bio je područni instruktor Petar Krpan. Teme seminara obradili su predavači Ante Vučemilović (pravila nogometne igre) i trener NK Osijek Zoran Zekić (analiza prvog dijela natjcanja sezone). Seminaru je prisustvovalo 115 trenera različitih licenci.
Održan Seminar trenera za natjecateljsku godinu 2017./2018. u Sportskom centru Sporthouse. Prisustvovanje seminaru bilo je obvezujuće, kao dio u procesu dobivanja licence (dozvoe za rad).
PRILOZI I DOKUMENTI
Prilozi:
     Popis trenera NS Osijek prema zvanju   (Izvor: Zbor nogometnih trenera NS Osijek)
     Broj trenera po nivou edukacije   (Izvor: COMET sustav HNS-a)

Dokumenti:
     Pravilnik o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera
     Pravilnik o statusu trenera
     Ugovor o treniranju   (isto i u formatu)
NS Osijek © 2012.-2018. - Autor: Milenko Vojnović
Zadnja izmjena: 21.02.2018.
Back to content