POČETNA - NS Osijek

Go to content
  
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA

VAŽNE OBAVIJESTI ČLANICAMA (KLUBOVIMA)

Provedba Programskog sadržaja „A“


Ovim vas putem podsjećamo da sve upite, zamolbe i zahtjeve koji se odnose na provedbu Programa javnih potreba, odnosno treninge i natjecanja, organizaciju svih sportskih manifestacija, dodjelu proračunskih sredstava i ostale aktivnosti iz Programa, ne dostavljate Gradu Osijeku - Odsjeku za sport nego direktno uputite na Zajednicu, sukladno čijim su Pravilnicima definirani uvjeti, namjena i obveze korisnika. Zahtjevi moraju biti potpisani od strane odgovorne osobe i ovjereni.


FINANCIRANJE JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI UDRUGA U 2018.


Grad Osijek objavio je Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. godini. Poziv i dokumentacija za njegovu provedbu objavljena je na internetskoj stranici Grada Osijeka na sljedećoj poveznici:Izrada mjesečnog izvješća troškova

Temeljem važećih zakonskih propisa, korisnici proračunskih sredstava dužni su podnositi izvješća s potrebnom dokumentacijom. Kao korisnici proračunskih sredstava planiranih Programom javnih potreba u sportu za tekuću godinu, doznačeni mjesečni/polugodišnji iznos možete koristiti i pravdati samo za namjene koje su utvrđene Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava za tekuću godinu koji ste sklopili sa Zajednicom športskih udruga grada Osijeka.Prilozi potrebni za izradu mjesečnog izvješća troškova:

     
NS Osijek © 2012.-2018. - Autor: Milenko Vojnović
Zadnja izmjena: 18. 10. 2018.
Back to content