POČETNA - NS Osijek

Go to content
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
OBAVIJESTI ČLANICAMA (KLUBOVIMA)Program edukacije stručnih kadrova, podsjetnik

Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka u programskoj sadržaju „A“ u podtočki 1.4. Stručni poslovi u sportu - program edukacije stručnih kadrova planirana su sredstva za sufinanciranje školovanja trenera članica Zajednice.
Pravo na sufinanciranje moguće je ako se ispunjavaju uvjeti utvrđeni kriterijima za sufinanci-ranje osposobljavanja i školovanja stručnog kadra u sportu koji se nalaze na web stranici Zajednice.
Zadnji rok za dostavu je ponedjeljak, 21. 5. 2018.


Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018.  

Središnji državni ured za šport objavio je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. Natječaj i dokumentacija za njegovu provedbu objavljena je na web stranici Zajednice:
http://zsugos.hr/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa/


Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada u 2018.

Grad Osijek objavio je Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
Poziv i dokumentacija za njegovu provedbu objavljena je na internetskoj stranici Grada Osijeka na sljedećoj poveznici:


IZRADA MJESEČNOG IZVJEŠĆA TROŠKOVA

Temeljem važećih zakonskih propisa, korisnici proračunskih sredstava dužni su podnositi izvješća s potrebnom dokumentacijom.
 
REZULTATI 36. KOLA

NS Osijek © 2012.-2018. - Autor: Milenko Vojnović
Zadnja izmjena: 20.05.2018.
Back to content