INFO O NAMA... - NS Osijek

Go to content
Nogometno središte Osijek

Grb140Osječki nogometni podsavez (ONP) osnovan je 16. ožujka 1924. godine, istodobno preuzimajući od ZNP-a nadležnost nad klubovima Slavonije, Baranje, nekih klubova iz bjelovarske župe, te novoosnovanih s područja Bosanskog Šamca, Brčkog i Šida. Nogometni su podsavezi bili podijeljeni na nogometne župe unutar kojih su osnivani međuklupski odbori kao posebni natjecateljski organi. Broj župa nije bio postojan, nego se mijenjao ovisno o razvoju nogometnih klubova i organizaciji njihova natjecanja. Neke su tijekom vremena mijenjale svoja sjedišta ili jednostavno nestajale, pa je nakon osnivanja ONP-a, zagrebački podsavez od svojih 13 župa prenio osječkom u nadležnost župe u Osijeku (osnovane 1921.), Đakovu, Slavonskoj Požegi, a formirane su i nove u Belišću i Novoj Gradiški. U razvijenijim nogometnim centrima s većim brojem klubova organizirana su natjecanja po razredima s međuklupskim odborima koji su vodili natjecanja. Takvi su odbori postojali u Bjelovaru, Karlovcu, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu.

POVIJEST

OD NESAMOSTALNIH ODBORA K CENTRU

Nakon II. svjetskog rata dolazi do oživljavanja cjelokupnog športskog života u Osijeku i Slavoniji. Kao rukovodeće športsko tijelo osnovan je 1. lipnja 1945. Fiskulturni odbor za grad Osijek s predsjedništvom i referentima po sekcijama, a nedugo zatim i Okružni fiskulturni odbor (OFO) za grad Osijek u čijem su se sastavu našli brojni odbori za pojedine športske grane. Tako je 18. studenoga 1945. konstituirana uprava Nogometnog odbora OFO-a.

OBLASNI NOGOMETNI ODBOR

Potkraj 1948. dolazi do nove administrativne podjele unutar nogometne organizacije, te osamostaljenja brojnih nogometnih kolektiva. Stoga se nakon ustanovljenja Nogometnog saveza Hrvatske 18. lipnja 1948., prišlo formiranju Oblasnih nogometnih odbora (ONO), a Osnivačka skupština osječkog odbora održana je 18. rujna 1949.

NOGOMETNI PODSAVEZ OSIJEK

Godine 1952. dolazi do nove reorganizacije. Ukidaju se Oblasni nogometni odbori i osnivaju Nogometni podsavezi (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb) koji u svojoj prvoj fazi razvoja okupljaju oko sebe klubove s područja više kotara, unutar kojih se osnivaju kotarski nogometni centri i općinski nogometni odbori koji na sebe preuzimaju organizaciju osnovnih natjecanja na području jedne ili dvije općine. Već sljedeće godine osnivaju se nogometni podsavezi u Bjelovaru, Karlovcu, Puli, Sisku, Varaždinu, te Slavonskom Brodu koji se tada kao prvi slavonski centar definitivno odvaja od osječkog podsaveza. Takav pravac razvoja trajao je punih 14 godina, tako da je 1965. Nogometni savez Hrvatske imao 23 nogometna podsaveza, 10 njihovih centara, a na području općina i 8 općinskih nogometnih odbora.

NOGOMETNI SAVEZ PODRUČJA OSIJEK

Nakon donošenja novog Statuta NSJ-a 24. lipnja 1967., određeno je da se unutar NPO-a izvrše strukturne promjene, pa se pristupilo osnivanju Nogometnog saveza područja (NSP) Osijek koji je okupio nogometne odbore pet općina, koji postupno prerastaju u Nogometne saveze općina (ili češći naziv Općinski nogometni savez): Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, te Đakovo i Valpovo čiji su savezi tek bili u osnivanju. Svaki ONS organizira natjecanje na dvije razine (Prvi razred i «grupe») na području svoje općine, a svaki ima svoj Izvršni odbor, natjecateljsku, disciplinsku, te ostale potrebite komisije. NSP vodit će ubuduće samo ligu na područnoj razini, te juniorska prvenstva. Prilikom osnivanja NSP je okupio 102 kluba, i to 33 s područja osječkog odbora, 29 belomanastirskog, 17 đakovačkog, 14 donjomiholjačkog i 9 valpovačkog.

MEĐUOPĆINSKI NOGOMETNI SAVEZ OSIJEK

Na sjednici Izvršnog i Nadzornog odbora 19. prosinca 1976. prišlo se početku realizacije nove sheme nogometnih organizacija u Hrvatskoj, sukladno novom Statutu NSH-a od 26. veljače 1976., te Izmjenama i dopunama s kraja godine. Njima su postroženi kriteriji osnutka općinskog nogometnog saveza, propisani uvjeti osnutka međuopćinskih i regionalnih nogometnih saveza. Obzirom da se u međuopćinski savez udružuju najmanje 3 općinska saveza koja imaju svoju trenersku i sudačku organizaciju, a koje se također udružuju, dosadašnja 4 ONS-a, D. Miholjac, Đakovo, Osijek i Valpovo našla su se pred formalnim ukidanjem NSP-a i osnivanjem MNS-a. To se zbilo 23. svibnja 1977. kada je «rođen» Međuopćinski nogometni savez kao udruženje nogometnih saveza Osijeka (40 klubova), Đakova (30), Valpova (20) i Donjeg Miholjca (11), a koje objedinjuje 101 klub.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKI

Županijski nogometni savez osnovan je na izbornoj Skupštini 12. prosinca 1994. ŽNS je, prema Statutu HNS-a, osnovna teritorijalna nogometna organizacija koja se osniva za jednu županiju na čijem području djeluje najmanje 12-20-30 nogometnih klubova, zbor sudaca za najmanje 25-30-40 aktivnih sudaca i zbor trenera. Na području jedne županije može se osnovati samo jedan županijski nogometni savez koji obuhvaća cjelokupnu nogometnu organizaciju te županije, a sjedište ŽNS je, u pravilu, sjedište županije, te ima status pravne osobe. ŽNS može na području županije osnovati jedno ili više nogometnih središta, a njihovo područje i sjedište, organi koji ga vode, te njihova nadležnost, određuje se Statutom ŽNS. Nogometno središte može osnovati trenersku i sudačku organizaciju koje djeluju kao dijelovi tih organizacija unutar ŽNS-a. U samom začetku novog organizacijskog ustrojstva unutar HNS-a djelovali su i Međužupanijski nogometni odbori (MNO), koji su ujedinjavali županijske saveze, a od ukupno 5 državnih odbora, za područje slavonske regije utemeljen je MNO «Istok», čije je sjedište bilo u Požegi.

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Shodno odlukama HNS-a održane su rasprave po savezima, odnosno klubovima o prijedlogu Statuta Županijskog nogometnog saveza Osječko-baranjskog kao nove nogometne organizacije čijim bi sastavnim dijelom postao i ONS, ali pod novim imenom, Nogometno središte Osijek. Nogometno središte Osijek osnovano je na temelju Odluke Skupštine i Statuta ŽNS Osječko-baranjskog, a u skladu s člankom 37 Statuta HNS-a. NS Osijek je registriran kao Udruga i ima status pravne osobe.

Matični broj je 3014380, OIB 17602962445, šifra djelatnosti 92622, broj upisa u registar športskih djelatnosti 42510, registarski broj upisa u registar neprofitnih organizacija ŠU 14-04-00030/06.

(Napomena: Korišteni dijelovi knige KUĆA OSJEČKO-BARANJSKOG NOGOMETA, autori DRAGUTIN I ALAN KERŽE)

VODSTVO

DRAŽEN MILOHNOJA, predsjednik

ANTE VUČEMILOVIĆ ŠIMUNOVIĆ, izvršni predsjednik

ANTE VUČEMILOVIĆ ml., tajnikIZVRŠNI ODBOR


DRAŽEN MILOHNOJA, predsjednik IO

ANTE VUČEMILOVIĆ ŠIMUNOVIĆ, izvršni predsjednik

IGOR GALIĆ, dopredsjednik IO

BOJAN BODRAŽIĆ, dopredsjednik IO


Članovi:

ANTE ŠIMLEŠA

MARIN SMOJE

DARKO KOLESARIĆ

ALEN MAJIĆ

VLADIMIR JERKOVIĆ

DENIS KRSTANOVIĆ

ĐANI GVERIJERI

DAVOR TUBANJSKI

MILAN BERGER

ALEN ŠUNDALIĆ

TOMISLAV CIKOVIĆNADZORNI ODBOR


VINKO VRANJEŠ, predsjednik

MARIO MILAS

JUGOSLAV VESIĆ


DOKUMENTI

  Statut Nogometnog središta Osijek


  Zahtjev za sufinanciranje projekata u športu iz proračuna OBŽ


  Adresar - ŽNS i pripadajuća NSFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. - 31.12.2018.


  Financijski izvještaji neprofitnih organizacija


  Izvještaj o prihodima i rashodima


  Bilanca

Nogometno središte
Osijek

31000 Osijek, Kupska 31a

Telefon: +385 (0)31 208 646
Mobitel: +385 (0)98 655 800

OIB: 17602962445
IBAN: HR4323900011101120108
NS Osijek © 2012. - Autor: Milenko Vojnović
Zadnja izmjena: 22.6.2021.
Back to content